Má to smysl, třídím odpad!

O více než CO2 ekvivalentně jsme snížili uhlíkovou stopu díky třídění, recyklaci nebo energetickému využití obalových odpadů. Kromě toho šetříme díky využití druhotných surovin z vytříděných obalů i přírodní zdroje. Má to smysl, třiďte odpad!

bylo uspořeno v minulém roce díky třídění, recyklaci a energetickému využití obalových odpadů. Toto množství elektrické energie odpovídá spotřebě všech domácností Karlovarského kraje.

Lidé, kteří odpady třídí, nepatří mezi menšinu. Naopak! Již  obyvatel České republiky aktivně třídí odpad. Od roku 2000 se tak řady aktivních třídičů rozšířily o 35 %. Podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat se Česká republika v míře recyklace obalových odpadů drží v rámci Evropy na špici. V průměru vytřídila v loňském roce každá česká domácnost papíru, plastů, kovů a skla. Dohromady se pak podařilo zrecyklovat nebo dále využít  celkové produkce obalových materiálů. A díky tomu necháváme většinu evropských zemí za sebou!

Díky třídění a recyklaci obalových odpadů spoříme každoročně i významné množství vody. V roce to bylo . Takový objem vody pojmou vodní nádrže Lipno a Vranov dohromady.

V celé České republice je více než barevných nádob na tříděný odpad. Třídění je tak pro obyvatele České republiky stále pohodlnější. Lidé to mají k nejbližšímu sběrnému místu v průměru pouhých  . Díky tomu má možnost třídit odpady obyvatel, a to v obcích celé České republiky. Přitom aktivně tuto možnost využívá obyvatel. Právě díky nim se v minulém roce podařilo zrecyklovat a energeticky využít všech obalů, které byly uvedeny na trh. Děkujeme!

O více než CO2 ekvivalentně jsme snížili uhlíkovou stopu díky třídění, recyklaci nebo energetickému využití obalových odpadů. Kromě toho šetříme díky využití druhotných surovin z vytříděných obalů i přírodní zdroje. Má to smysl, třiďte odpad!

O více než CO2 ekvivalentně jsme snížili uhlíkovou stopu díky třídění, recyklaci nebo energetickému využití obalových odpadů. Kromě toho šetříme díky využití druhotných surovin z vytříděných obalů i přírodní zdroje. Má to smysl, třiďte odpad!

Zobrazit více

0tun CO2 ekv.

bylo uspořeno v minulém roce díky třídění, recyklaci a energetickému využití obalových odpadů. Toto množství elektrické energie odpovídá spotřebě všech domácností Karlovarského kraje.

bylo uspořeno v minulém roce díky třídění, recyklaci a energetickému využití obalových odpadů. Toto množství elektrické energie odpovídá spotřebě všech domácností Karlovarského kraje.

Zobrazit více

Vloni jste díky
třídění, recyklaci a energetickému využití uspořili
0

MWh

Lidé, kteří odpady třídí, nepatří mezi menšinu. Naopak! Již  obyvatel České republiky aktivně třídí odpad. Od roku 2000 se tak řady aktivních třídičů rozšířily o 35 %. Podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat se Česká republika v míře recyklace obalových odpadů drží v rámci Evropy na špici. V průměru vytřídila v loňském roce každá česká domácnost bezmála papíru, plastů, kovů a  skla. Dohromady se pak podařilo zrecyklovat  nebo energeticky využít  celkové produkce obalových materiálů. A díky tomu necháváme většinu evropských zemí za sebou!

Lidé, kteří odpady třídí, nepatří mezi menšinu. Naopak! Již  obyvatel České republiky aktivně třídí odpad. Od roku 2000 se tak řady aktivních třídičů rozšířily o 35 %.

Zobrazit více

0%
Obyvatel
V České republice třídí

Díky třídění a recyklaci obalových odpadů spoříme každoročně i významné množství vody. V roce to bylo . Takový objem vody pojmou vodní nádrže Lipno a Vranov dohromady.

Díky třídění a recyklaci obalových odpadů spoříme každoročně i významné množství vody. V roce to bylo . Takový objem vody pojmou vodní nádrže Lipno a Vranov dohromady.

Zobrazit více

roční úspora vody
díky třídění a recyklaci
obalů je
0mil. m3

V celé České republice je více než barevných nádob na tříděný odpad. Třídění je tak pro obyvatele České republiky stále pohodlnější. Lidé to mají k nejbližšímu sběrnému místu v průměru pouhých  . Díky tomu má možnost třídit odpady obyvatel, a to v obcích celé České republiky. Přitom aktivně tuto možnost využívá obyvatel. Právě díky nim se v minulém roce podařilo zrecyklovat a energeticky využít všech obalů, které byly uvedeny na trh. Děkujeme!

V celé České republice je více než barevných nádob na tříděný odpad. Třídění je tak pro obyvatele České republiky stále pohodlnější

Zobrazit více

V celé ČR je více než
0
barevných nádob
na tříděný odpad