Má to smysl, třídím odpad!

29 km2 přírody bylo v loňském roce zachráněno právě díky třídění odpadu. Dosáhlo se toho tím, že se zrecyklovalo a znovu využilo 73 % celkové produkce obalových materiálů! Recyklát pak při výrobě nových výrobků nahradil přírodní zdroje, které se tak nemusely vytěžit. Tím se také podařilo snížit zátěž životního prostředí, protože díky třídění odpadu je v atmosféře o zhruba 922 544 tun CO2 ekv. méně. Má to smysl, třiďte odpad!

2 315 386 stromů nebylo v lese zbytečně pokáceno právě díky tomu, že se vytřídilo zhruba 577 000 tun papíru! 1 tuna vytříděného papíru dokáže uspořit až 2 tuny dřeva. Česká domácnost v minulém roce vytřídila skoro 55 kilogramů papíru a celková míra recyklace papírových obalů dosáhla 88 %. Díky tomu se třeba noviny tisknou na papír, který je až z 98 % recyklovaný. A to má smysl!

Lidé, kteří odpady třídí, nepatří mezi menšinu. Naopak! Již 73 % obyvatel České republiky aktivně třídí odpad. Od roku 2000 se tak řady aktivních třídičů rozšířily o 35 %. Podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat se Česká republika v míře recyklace obalových odpadů drží v rámci Evropy na špici. V průměru vytřídila v loňském roce každá česká domácnost 55 kilogramů papíru, 38 kilogramů plastů a 35 kilogramů skla. Dohromady se pak podařilo zrecyklovat nebo dále využít 73 % celkové produkce obalových materiálů. A díky tomu necháváme většinu evropských zemí za sebou!

Průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad se každoročně snižuje. Zatímco v minulé dekádě bylo ambiciózním cílem přiblížit kontejnery na 200 metrů, nyní je to pouhých 91 metrů. K barevným nádobám nám tak průměrně stačí pouhé 2 minuty volné chůze. Je to dáno stále se zvyšujícím počtem barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad, kterých je aktuálně v celé ČR k dispozici přes 473 359. Díky tomu má možnost třídit již 10,6 milionu obyvatel. Třídit teď může opravdu každý!

V celé České republice je více než 473 000 barevných nádob na tříděný odpad. Třídění je tak pro obyvatele České republiky stále pohodlnější. Lidé to mají k nejbližšímu sběrnému místu v průměru pouhých  96 metrů. Díky tomu má možnost třídit odpad 99 % obyvatel, a to v 6 146 obcích celé České republiky. Přitom aktivně tuto možnost využívá 73 % obyvatel. Právě díky nim se v minulém roce podařilo zrecyklovat a znovu využít 73 % všech obalů, které byly uvedeny na trh. Děkujeme!

29 km2 přírody bylo v loňském roce zachráněno právě díky třídění odpadu. Dosáhlo se toho tím, že se zrecyklovalo a znovu využilo 73 % celkové produkce obalových materiálů! Recyklát pak při výrobě nových výrobků nahradil přírodní zdroje, které se tak nemusely vytěžit. Tím se také podařilo snížit zátěž životního prostředí, protože díky třídění odpadu je v atmosféře o zhruba 922 544 tun CO2 ekv. méně. Má to smysl, třiďte odpad!

29 km2 přírody bylo v loňském roce zachráněno právě díky třídění odpadu. Dosáhlo se toho tím, že se zrecyklovalo a znovu využilo 71 % celkové produkce obalových materiálů!

Zobrazit více

0km2
přírody bylo loni
ušetřeno díky třídění

2 315 386 stromů nebylo v lese zbytečně pokáceno právě díky tomu, že se vytřídilo zhruba 577 000 tun papíru! 1 tuna vytříděného papíru dokáže uspořit až 2 tuny dřeva. Česká domácnost v minulém roce vytřídila skoro 55 kilogramů papíru a celková míra recyklace papírových obalů dosáhla 88 %. Díky tomu se třeba noviny tisknou na papír, který je až z 98 % recyklovaný. A to má smysl!

2 226 973 stromů nebylo v lese zbytečně pokáceno právě díky tomu, že se vytřídilo zhruba 555 000 tun papíru! 1 tuna vytříděného papíru dokáže uspořit až 2 tuny dřeva.

Zobrazit více

Vloni jste díky
třídění odpadu zachránili
0

stromů

Lidé, kteří odpady třídí, nepatří mezi menšinu. Naopak! Již 73 % obyvatel České republiky aktivně třídí odpad. Od roku 2000 se tak řady aktivních třídičů rozšířily o 35 %. Podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat se Česká republika v míře recyklace obalových odpadů drží v rámci Evropy na špici. V průměru vytřídila v loňském roce každá česká domácnost bezmála 55 kilogramů papíru, 38 kilogramů plastů a 35 kilogramů skla. Dohromady se pak podařilo zrecyklovat 73 % celkové produkce obalových materiálů. A díky tomu necháváme většinu evropských zemí za sebou!

Lidé, kteří odpady třídí, nepatří mezi menšinu. Naopak! Již 73 % obyvatel České republiky aktivně třídí odpad. Od roku 2000 se tak řady aktivních třídičů rozšířily o 35 %.

Zobrazit více

0%
Obyvatel
V České republice třídí

Průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad se každoročně snižuje. Zatímco v minulé dekádě bylo ambiciózním cílem přiblížit kontejnery na 200 metrů, nyní je to pouhých 91 metrů. K barevným nádobám nám tak průměrně stačí pouhé 2 minuty volné chůze. Je to dáno stále se zvyšujícím počtem barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad, kterých je aktuálně v celé ČR k dispozici přes 473 359. Díky tomu má možnost třídit již 10,6 milionu obyvatel. Třídit teď může opravdu každý!

Průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad se každoročně snižuje. Zatímco v minulé dekádě bylo ambiciózním cílem přiblížit kontejnery na 200 metrů, nyní je to pouhých 91 metrů.

Zobrazit více

průměrná vzdálenost
ke kontejnerům na tříděný
odpad je
0Metrů

V celé České republice je více než 473 000 barevných nádob na tříděný odpad. Třídění je tak pro obyvatele České republiky stále pohodlnější. Lidé to mají k nejbližšímu sběrnému místu v průměru pouhých  91 metrů. Díky tomu má možnost třídit odpad 99 % obyvatel, a to v 6 146 obcích celé České republiky. Přitom aktivně tuto možnost využívá 73 % obyvatel. Právě díky nim se v minulém roce podařilo zrecyklovat a znovu využít 73 % všech obalů, které byly uvedeny na trh. Děkujeme!

V celé České republice je více než 413 000 barevných nádob na tříděný odpad. Třídění je tak pro obyvatele České republiky stále pohodlnější

Zobrazit více

V celé ČR je více než
0
barevných nádob
na tříděný odpad