Má to smysl, třídím odpad!

O více než 987 tisíc tun CO2 ekvivalentně jsme snížili uhlíkovou stopu díky třídění, recyklaci nebo energetickému využití obalových odpadů. Kromě toho šetříme díky využití druhotných surovin z vytříděných obalů i přírodní zdroje. Má to smysl, třiďte odpad!

6 639 420 MWh bylo uspořeno v minulém roce díky třídění, recyklaci a energetickému využití obalových odpadů. Toto množství elektrické energie odpovídá spotřebě všech domácností Karlovarského kraje.

Lidé, kteří odpady třídí, nepatří mezi menšinu. Naopak! Již 77 % obyvatel České republiky aktivně třídí odpad. Od roku 2000 se tak řady aktivních třídičů rozšířily o 35 %. Podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat se Česká republika v míře recyklace obalových odpadů drží v rámci Evropy na špici. V průměru vytřídila v loňském roce každá česká domácnost 56 kilogramů papíru, 39,1 kilogramů plastů, stejné množství kovů a 35,4 kilogramů skla. Dohromady se pak podařilo zrecyklovat nebo dále využít 77 % celkové produkce obalových materiálů. A díky tomu necháváme většinu evropských zemí za sebou!

Díky třídění a recyklaci obalových odpadů spoříme každoročně i významné množství vody. V roce 2021 to bylo 399 000 000 m3. Takový objem vody pojmou vodní nádrže Slapy a Vranov dohromady.

V celé České republice je více než 678 446 barevných nádob na tříděný odpad. Třídění je tak pro obyvatele České republiky stále pohodlnější. Lidé to mají k nejbližšímu sběrnému místu v průměru pouhých  96 metrů. Díky tomu má možnost třídit odpady 99 % obyvatel, a to v 6 169 obcích celé České republiky. Přitom aktivně tuto možnost využívá 73 % obyvatel. Právě díky nim se v minulém roce podařilo zrecyklovat a znovu využít 76 % všech obalů, které byly uvedeny na trh. Děkujeme!

O více než 987 tisíc tun CO2 ekvivalentně jsme snížili uhlíkovou stopu díky třídění, recyklaci nebo energetickému využití obalových odpadů. Kromě toho šetříme díky využití druhotných surovin z vytříděných obalů i přírodní zdroje. Má to smysl, třiďte odpad!

O více než 987 tisíc tun CO2 ekvivalentně jsme snížili uhlíkovou stopu díky třídění, recyklaci nebo energetickému využití obalových odpadů. Kromě toho šetříme díky využití druhotných surovin z vytříděných obalů i přírodní zdroje. Má to smysl, třiďte odpad!

Zobrazit více

0tun CO2 ekv.

6 639 420 MWh bylo uspořeno v minulém roce díky třídění, recyklaci a energetickému využití obalových odpadů. Toto množství elektrické energie odpovídá spotřebě všech domácností Karlovarského kraje.

6 639 420 MWh bylo uspořeno v minulém roce díky třídění, recyklaci a energetickému využití obalových odpadů. Toto množství elektrické energie odpovídá spotřebě všech domácností Karlovarského kraje.

Zobrazit více

Vloni jste díky
třídění, recyklaci a energetickému využití uspořili
0

MWh

Lidé, kteří odpady třídí, nepatří mezi menšinu. Naopak! Již 73 % obyvatel České republiky aktivně třídí odpad. Od roku 2000 se tak řady aktivních třídičů rozšířily o 35 %. Podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat se Česká republika v míře recyklace obalových odpadů drží v rámci Evropy na špici. V průměru vytřídila v loňském roce každá česká domácnost bezmála 56 kilogramů papíru, 39,1 kilogramů plastů, stejné množství kovů a 35,4 kilogramů skla. Dohromady se pak podařilo zrecyklovat  nebo energeticky využít 73% celkové produkce obalových materiálů. A díky tomu necháváme většinu evropských zemí za sebou!

Lidé, kteří odpady třídí, nepatří mezi menšinu. Naopak! Již 73 % obyvatel České republiky aktivně třídí odpad. Od roku 2000 se tak řady aktivních třídičů rozšířily o 35 %.

Zobrazit více

0%
Obyvatel
V České republice třídí

Díky třídění a recyklaci obalových odpadů spoříme každoročně i významné množství vody. V roce 2021 to bylo 399 000 000 m3. Takový objem vody pojmou vodní nádrže Slapy a Vranov dohromady.

Díky třídění a recyklaci obalových odpadů spoříme každoročně i významné množství vody. V roce 2021 to bylo 399 000 000 m3. Takový objem vody pojmou vodní nádrže Slapy a Vranov dohromady.

Zobrazit více

roční úspora vody
díky třídění a recyklaci
obalů je
0mil. m3

V celé České republice je více než 678 446 barevných nádob na tříděný odpad. Třídění je tak pro obyvatele České republiky stále pohodlnější. Lidé to mají k nejbližšímu sběrnému místu v průměru pouhých  89 metrů. Díky tomu má možnost třídit odpady 99 % obyvatel, a to v 6 169 obcích celé České republiky. Přitom aktivně tuto možnost využívá 73 % obyvatel. Právě díky nim se v minulém roce podařilo zrecyklovat a znovu využít 76 % všech obalů, které byly uvedeny na trh. Děkujeme!

V celé České republice je více než 413 000 barevných nádob na tříděný odpad. Třídění je tak pro obyvatele České republiky stále pohodlnější

Zobrazit více

V celé ČR je více než
0
barevných nádob
na tříděný odpad