Nacházíte se: Pivo

Pivo

Skladování piva Historie pivních obalů

Pivo je alkoholický kvašený nápoj, jehož výroba i konzumace má v ČR dlouholetou tradici. Během skladování pivo podléhá oxidaci a působení UV záření, ale nedělá mu dobře ani vysoká teplota nebo přemrznutí (ideální teplota pro skladování piva je 5-8oC). Doba spotřeby se velmi liší v závislosti na využití pasterace. Pro naprostou většinu piv platí, že čím dříve od stočení jej spotřebujeme, tím lépe. Trvanlivost nepasterovaných piv je v řádu týdnů, u pasterovaných piv se pohybuje v řádu měsíců až po jeden rok. Ideálním místem pro skladování je tedy studený sklep nebo lednice. Pokud tuto možnost nemáme, využíváme ke skladování třeba spíž, abychom zamezili aspoň přístupu světla.

Z tradičních balení lze jmenovat sudy a skleněné lahve. V posledních letech se můžeme setkávat s balením piva do PET lahví a stále více je pivo stáčeno do hliníkových plechovek. Sudy jsou v některých zemích stále častěji nahrazovány PETainery, které mají svou výhodu zejména při exportu, neboť se jedná o lehká nevratná balení. Naopak těžší ocelové KEG sudy mají výhodu v podstatě v neomezeném opětovném plnění.

V některých hospodách se můžete setkat s pivními tanky, kde je jako balení využit obrovský vak z kombinovaného materiálu s převahou plastu. Prázdný vak je vložen do kovového tanku (obvykle z nerezové oceli). Pivo je dopraveno cisternou z pivovaru ke konkrétní provozovně. Cisterna je připojena pomocí hadic a potrubí k pivnímu tanku a pivo je přečerpáno do vaku v něm vloženém. Samotný kovový tank je uzavřen a stává se tlakovou nádobou, do které je čerpán vzduch mezi stěnu tanku a vak s pivem. Tlak vzduchu pak vytláčí pivo z vaku do potrubí směrem k výčepu a přes otevřené výčepní kohouty do pivního skla. Výhodou je, že pivo nepřijde do kontaktu se vzduchem až do okamžiku, kdy je načepováno (v tanku je vzduch od piva oddělen vakem). Plastový vak je využíván jednorázově a po vyprázdnění jej lze vytřídit do plastů.

Nevhodným obalem jsou nápojové kartony, protože většina piv přirozeně obsahuje CO2, které by mohlo zapříčinit roztržení obalu při otřesech nebo nárazu. Jako skupinové obaly pro pivní lahve slouží zejména plastové přepravky a papírové multipacky. Plechovky jsou obvykle sdružovány pomocí plastové folie.

U skleněných lahví převládají uzávěry korunkové, ale můžeme se setkat i se šroubovacími nebo pákovými.