Nacházíte se: Nealkoholické

Nealkoholické

Skladování nealko nápojů Historie obalů na nápoje

Základem veškerých nealkoholických nápojů je voda. Podle přítomnosti CO2 lze tyto nápoje dělit na sycené a nesycené. U skladování nealkoholických nápojů bychom si měli dát pozor zejména na to, aby nealkoholické nápoje nebyly vystaveny přímému slunečnímu záření. Neboť sluneční záření způsobí rychlejší průběh chemických procesů v nápoji, zvýšení teploty nápoje, případně může mít za následek množení nežádoucích mikroorganismů.

Pro sycené nápoje jsou nejvhodnější skleněné lahve a plechovky. Nejčastěji jsou však v současnosti využívány PET lahve, kde hlavně u těch s tenčí stěnou může CO2 při dlouhodobém skladování unikat. V gastroprovozech se využívají také KEG sudy. Dříve hojně využívané vratné skleněné lahve byly PET lahvemi vytlačeny zejména z důvodu jejich vyšší hmotnosti. Skleněné lahve menších objemů se využívají zejména v restauračních provozech. Samotné sycení má vliv na prodloužení trvanlivosti nápoje, ale hlavním důvodem jsou chuťové preference některých spotřebitelů.

U nesycených nápojů (především u ovocných šťáv a džusů) jsou významným obalem nápojové kartony, setkat se můžete i s obalem typu bag in box. Stejně tak lze nesycené nápoje koupit ve skleněných a plastových lahvích, případně kovových plechovkách. Speciální typ malých jednorázových obalů pro děti je pouch (plastové či kombinované sáčky).

Čerstvé šťávy bývají ošetřovány zejména vysokým tlakem bez pasterizace, aby docházelo k zachování maximálního množství vitamínů. Pro skladování je v takovém případě vyžadován chlad.

Doba trvanlivosti nealkoholických nápojů se pohybuje od jednotek dnů u čerstvých šťáv až po rok v případě produktů ošetřených pasterizací. Trvanlivost balených vod bývá v rozmezí půl roku až roku.