Nacházíte se: Mléko

Mléko

Skladování mléka Historie obalů na mléko

U mléka závisí skladování zejména na způsobu předchozího ošetření – pasterací nebo UHT (Ultra-high temperature processing, česky „ošetření velmi vysokou teplotou“, běžně asi 140 °C po dobu 1 sekundy). Mléko ošetřené UHT je ukládáno zejména do nápojových kartonů obsahujících kovovou vrstvu (aseptické). V nich pak dosahuje trvanlivosti až půl roku a to i při pokojové teplotě. Ještě delší trvanlivosti lze dosáhnout u sušeného mléka, které se skladuje v obalech odolávajících vlhkosti. Naopak nejkratší dobu spotřeby v řádu dnů má mléko čerstvé, které prošlo šetrnějším pasteračním záhřevem (obvykle 72 °C po dobu 15 s nebo 85 °C po dobu 1-2 s) toto mléko lze kromě nápojových kartonů zakoupit i ve skle nebo PET lahvích s širším hrdlem. Dříve běžné balení mléka do plastových sáčků se dnes v ČR prakticky nepoužívá, protože bylo nahrazeno pro spotřebitele praktičtějšími obaly. Tento druh mléka, stejně jako naprostá většina mléčných výrobků, vyžaduje skladování při teplotách 2-8 oC, tedy v lednici.

Zcela náchylné k mikrobiální zkáze je mléko bez tepelného ošetření (označováno jako „syrové“), v ČR je povinné tepelné ošetření mléka. Syrové mléko je potenciálně rizikové kvůli možné kontaminaci nebezpečnými mikroorganismy, např. z půdy či podestýlky zvířete.