Nacházíte se: Vlnitá lepenka

Vlnitá lepenka

Vlnitá lepenka je obalový materiál skládající se z několika papírových vrstev. Díky kombinaci použitých papírů počtu a druhu vrstev existuje několik set různých variant vlnitých lepenek. Vlnitá lepenka se využívá zejména pro výrobu krabic a proložek. Individuální volbou druhu lepenky a snadným formátováním přesně pro potřeby konkrétního využití vznikají na celém světě miliony druhů lepenkových obalů, které řadí vlnitou lepenku na první místo mezi skupinovými obaly. Další její výhodou je původ papíru, který je ve většině případů s certifikací FSC nebo vzniklý recyklací.

Základní parametry vlnitých lepenek jsou následující

 Z kolika vrstev papíru se lepenka skládá. Volba druhu papíru (suroviny, výrobní proces, výsledná gramáž) a jeho umístění ovlivňují pevnost lepenky. Nejčastější vlnité lepenky mají 3-5 vrstev, ty jsou také zastoupeny v našem vzorníku. Krabice pro průmyslové díly s nejvyššími požadavky na ochranu a nosnost se vyrábí i z lepenky sedmivrstvé. Jako proložky se pak mohou vyrábět i lepenky s devíti, jedenácti a teoreticky i více vrstvami.

 

 Typy vln se značí písmeny, která určují délku a výšku vlny G, F, E, D, B, C, A, K (od nejmenších po největší). Jednotliví výrobci pak využívají svá další označení pro vlny podobné těmto základním. U pěti a vícevrstvých lepenek dochází k různým kombinacím a ve vzorníku se tak setkáme s vlnami EE, ES, EB a CB. Výběr vln má zásadní roli na pevnost obalu – chrání proti proražení a brání deformaci zejména při stohování.

 

 Míra využití recyklovaných papírových vláken při výrobě konkrétní lepenky. K výrobě lepenek se využívají základní druhy papíru, které se liší svými vlastnostmi, ale také mírou využití recyklovaných vláken.

 Rozeznáváme:

Vnější (krycí) papíry

 

Vnitřní papíry

V našem vzorníku naleznete záměrně lepenky s podílem recyklovaných vláken od 0% do 100% a můžete tak lepenky a jejich využití vzájemně porovnat. Celkový podíl recyklátu v lepence je dán právě druhy využitých papírů a jejich hmotností.

 

Ukazuje hmotnost lepenky na metr čtverečný. Plošná hmotnost lepenek se odráží ve finální hmotnosti lepenkových obalů. Rozdíl v hmotnosti je pro spotřebitele kupující jeden kus zboží celkem zanedbatelný, ale pro výrobce produkujícího statisíce, miliony nebo vyšší řády kusů je každý gram významný ať už z pohledu platby za obaly nebo z pohledu logistiky.

 

Při návrhu správného lepenkového obalu je tedy potřeba brát v potaz velkou řadu faktorů ovlivňujících finální výsledek. Firmy zabývající se výrobou obalů z lepenky naštěstí mají dostatečné zkušenosti se svými obaly a jsou připraveny zákazníkům poradit.

Za pomoc při výrobě tohoto vzorníku děkujeme firmám

THIMM

a firmě Smurfit Kappa

Tyto firmy poskytly vzorky lepenek ve vzorníku.