Má to smysl, třídím odpad!

25 km2 přírody bylo v loňském roce zachráněno právě díky třídění odpadu. Dosáhlo se toho tím, že se zrecyklovalo a znovu využilo 76% celkové produkce obalových materiálů! Recyklát pak při výrobě nových výrobků nahradil přírodní zdroje, které se tak nemusely vytěžit. Tím se také podařilo snížit zátěž životního prostředí, protože díky třídění odpadu je v atmosféře o 1 000 000 tun CO2 ekv. méně. Má to smysl, třiďte odpad!

1 950 000 stromů nebylo v lese zbytečně pokáceno právě díky tomu, že se vytřídilo 490 000 tun papíru! 1 tuna vytříděného papíru dokáže uspořit až 2 tuny dřeva. Česká domácnost v minulém roce vytřídila 45,7 kilogramů papíru a celková míra recyklace papírových obalů dosáhla 90%. Díky tomu se třeba noviny tisknou na papír, který je až z 98% recyklovaný. A to má smysl!

Lidé, kteří odpady třídí, nepatří mezi menšinu. Naopak! Již 72% obyvatel České republiky aktivně třídí odpad, což je nárůst o 10% za posledních 10 let. Podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat se Česká republika v míře recyklace obalových odpadů drží v rámci Evropy na špici. V průměru vytřídila v loňském roce každá česká domácnost skoro 46 kilogramů papíru, 27 kilogramů plastů a 28 kilogramů skla. Dohromady se tak podařilo zrecyklovat 76% celkové produkce obalových materiálů. A díky tomu necháváme většinu evropských zemí za sebou!

Průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad se každoročně snižuje. Zatímco v minulé dekádě bylo ambiciózním cílem přiblížit kontejnery na 200 metrů, nyní je to pouhých 97 metrů. K barevným nádobám nám tak průměrně stačí pouhé 2 minuty volné chůze. Je to dáno stále se zvyšujícím počtem kontejnerů na tříděný odpad v ulicích, kde je v současné době 272 429 sběrných nádob. Díky tomu má možnost třídit již 10,5 milionu obyvatel. Třídit teď může opravdu každý!

V celé České republice je 272 429 barevných kontejnerů na tříděný odpad. Třídění je tak pro obyvatele České republiky stále pohodlnější. Lidé to mají k nejbližšímu sběrnému místu v průměru pouhých  97 metrů. Díky tomu má možnost třídit odpad 99% obyvatel, a to v 6 085 obcích celé České republiky. Přitom aktivně tuto možnost využívá 72% obyvatel. Právě díky nim se v minulém roce podařilo zrecyklovat a znovu využít 76% všech obalů, které byly uvedeny na trh. Děkujeme!

25 km2 přírody bylo v loňském roce zachráněno právě díky třídění odpadu. Dosáhlo se toho tím, že se zrecyklovalo a znovu využilo 76% celkové produkce obalových materiálů! Recyklát pak při výrobě nových výrobků nahradil přírodní zdroje, které se tak nemusely vytěžit. Tím se také podařilo snížit zátěž životního prostředí, protože díky třídění odpadu je v atmosféře o 1 000 000 tun CO2 ekv. méně. Má to smysl, třiďte odpad!

25 km2 přírody bylo v loňském roce zachráněno právě díky třídění odpadu. Dosáhlo se toho tím, že se zrecyklovalo a znovu využilo 76% celkové produkce obalových materiálů!

Zobrazit více

0km2
přírody bylo loni
ušetřeno díky třídění

1 950 000 stromů nebylo v lese zbytečně pokáceno právě díky tomu, že se vytřídilo 490 000 tun papíru! 1 tuna vytříděného papíru dokáže uspořit až 2 tuny dřeva. Česká domácnost v minulém roce vytřídila 45,7 kilogramů papíru a celková míra recyklace papírových obalů dosáhla 90%. Díky tomu se třeba noviny tisknou na papír, který je až z 98% recyklovaný. A to má smysl!

1 950 000 stromů nebylo v lese zbytečně pokáceno právě díky tomu, že se vytřídilo 490 000 tun papíru! 1 tuna vytříděného papíru dokáže uspořit až 2 tuny dřeva.

Zobrazit více

Vloni jste díky
třídění odpadu zachránili
0

stromů

Lidé, kteří odpady třídí, nepatří mezi menšinu. Naopak! Již 72% obyvatel České republiky aktivně třídí odpad, což je nárůst o 10% za posledních 10 let. Podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat se Česká republika v míře recyklace obalových odpadů drží v rámci Evropy na špici. V průměru vytřídila v loňském roce každá česká domácnost skoro 46 kilogramů papíru, 27 kilogramů plastů a 28 kilogramů skla. Dohromady se tak podařilo zrecyklovat 76% celkové produkce obalových materiálů. A díky tomu necháváme většinu evropských zemí za sebou!

Lidé, kteří odpady třídí, nepatří mezi menšinu. Naopak! Již 72% obyvatel České republiky aktivně třídí odpad, což je nárůst o 10% za posledních 10 let.

Zobrazit více

0%
Obyvatel
V České republice třídí

Průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad se každoročně snižuje. Zatímco v minulé dekádě bylo ambiciózním cílem přiblížit kontejnery na 200 metrů, nyní je to pouhých 97 metrů. K barevným nádobám nám tak průměrně stačí pouhé 2 minuty volné chůze. Je to dáno stále se zvyšujícím počtem kontejnerů na tříděný odpad v ulicích, kde je v současné době 272 429 sběrných nádob. Díky tomu má možnost třídit již 10,5 milionu obyvatel. Třídit teď může opravdu každý!

Průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad se každoročně snižuje. Zatímco v minulé dekádě bylo ambiciózním cílem přiblížit kontejnery na 200 metrů, nyní je to pouhých 97 metrů.

Zobrazit více

průměrná vzdálenost
ke kontejnerům na tříděný
odpad je
0Metrů

V celé České republice je 272 429 barevných kontejnerů na tříděný odpad. Třídění je tak pro obyvatele České republiky stále pohodlnější. Lidé to mají k nejbližšímu sběrnému místu v průměru pouhých  97 metrů. Díky tomu má možnost třídit odpad 99% obyvatel, a to v 6 085 obcích celé České republiky. Přitom aktivně tuto možnost využívá 72% obyvatel. Právě díky nim se v minulém roce podařilo zrecyklovat a znovu využít 76% všech obalů, které byly uvedeny na trh. Děkujeme!

V celé České republice je 272 429 barevných kontejnerů na tříděný odpad. Třídění je tak pro obyvatele České republiky stále pohodlnější

Zobrazit více

V celé ČR je 
0
barevných kontejnerů
na tříděný odpad